Uw privacy staat voorop in onze apotheek

 

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor u als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener. Deze rechten en plichten zijn opgesteld om goede farmaceutische zorg te kunnen garanderen, en gaan onder andere over het waarborgen van uw privacy in de apotheek.

Wist u bijvoorbeeld dat u recht heeft op een gesprek onder vier ogen als u het vervelend vindt om over lastige zaken te praten aan de balie? Hiervoor heeft onze Service Apotheek een aparte spreekruimte beschikbaar.

Maar de privacywetgeving gaat ook over de verwerking van uw persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor uw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.

Klik hier voor het uitgebreide privacyreglement dat van toepassing is op de werkzaamheden door onze Service Apotheek.

Medicatie en medicatieoverzichten meegeven aan derden. Niet meer zonder uw expliciete toestemming.

Indien u de apotheek geen toestemming heeft gegeven om aan medicatie, hulpmiddelen of medicatie-overzicht aan een derde te overhandigen, mogen wij dit niet meer meegeven. Ook niet aan uw eigen partner.  U kunt door het invullen van het toestemmingsformulier overhandiging aan derden aan ons kenbaar maken aan wie wij uw medicatie, hulpmiddelen en/of medicatie-overzicht mogen verstrekken.

Degene die iets komt afhalen in de apotheek, dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren met geldig identiteitsbewijs.

Klik hier voor de toestemmingsformulier overhandiging aan derden.