Tarieven farmaceutische zorg bij Dienstapotheek Arnhem

In overleg met de zorgverzekeraars is het tarief voor receptgeneesmiddelen vastgesteld. Per dienstapotheek in Nederland kan het tarief verschillend zijn, afhankelijk van de lokale situaties.

Per 1-4-2018 is het tarief per receptregel vastgesteld op 36,60 euro.

Het tarief is inclusief BTW en komt bovenop de kosten van het geneesmiddel zelf. Dienstapotheek Arnhem werkt met een kostendekkend tarief; er is geen winstoogmerk.
De totale kosten worden (indien het geneesmiddel wordt vergoed) in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. De totale kosten komen ten laste van uw verplichte eigen risico van maximaal 385,- euro per jaar (geldt niet voor kinderen jonger dan 18 jaar). Als het geneesmiddel niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar dan gelden ook de genoemde tarieven.

Voor handverkoopartikelen en NWTG producten die op recept worden geleverd, wordt een toeslag van 2,75 euro berekend. 

Bij Dienstapotheek Arnhem kunt u uitsluitend met pin betalen